MATERIAŁY PROMOCYJNE ZESPOŁU ANALOGS

Notatka do mediów/bio zespołu: The Analogs_info

Notatka do mediów/bio zespołu / informacje o trasie 2016: The Analogs_bio i info trasa 2016

Logotypy zespołu: logo_Analogs

Aktualne zdjęcie promocyjne zespołu w dobrej rozdzielczości: The Analogs_promo foto